กันยายน 16, 2010

เรียนนักลงทุนของ Nord FX ทุกท่าน

จากการเพิ่มขึ้นของความผันผวนของตลาด ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน เป็นต้นไป spread สำหรับค่าเงินบางคู่ในบัญชี “Micro” จะเพิ่มขึ้นตามข่าวเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับ locked position ที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยเงินลงทุนในบัญชีของท่าน


« ข่าวสารบริษัท
รับการฝึก
มือใหม่ในตลาดใช่ไหม?ใช้ส่วน เริ่มฝึกฝน เริ่มฝึกฝน
ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)