ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
26%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำ 3000 USD
  • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 31.03.2020
หลักทรัพย์อ้างอิง NVIDIA, Microsoft, Hewlett-Packard, Twitter, Tesla
สกุลเงิน USD
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ ,% ต่อปี 26%
อุปสรรคต่ำ 70%
จำนวนการลงทุน 3000 USD
วันครบกำหนด 31.03.2020

ผลิตภัณฑ์ที่มีผลผลิต 26% ในสกุลเงินดอลลาร์ต่อปี

ผลตอบแทนนี้มุ่งให้บริการกับลูกค้าที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง ผู้ที่ต้องการกำไรที่สูงกว่า ผลิตภัณฑ์นี้เป็นวิธีที่ดียิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงปานกลางตามโอกาส

ผลิตภัณฑ์นี้มีการชำระดอกเบี้ยให้หากราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น ดอกเบี้ยจะไม่ได้รับชำระแต่สามารถได้รับชำระในระยะเวลาถัดไปได้

 

 

 

ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานอย่างไร

เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยจะมีการกำหนดตัวแปรในผลิตภัณฑ์การลงทุน ได้แก่ รายการสินทรัพย์ (สินทรัพย์อ้างอิง) ขนาดดอกเบี้ย (ผลตอบแทน) ระยะเวลา และค่าอุปสรรค ในวันเดียวกันนั้นจะมีการบันทึกราคาเริ่มต้นของสินทรัพย์อ้างอิงทั้งหมดในรายการ ราคาสินทรัพย์ตัวใหม่จะได้รับการบันทึกในช่วงสิ้นสุดของแต่ละระยะเวลาสังเกตการณ์ ซึ่งมีขึ้นในทุกๆ 90 วัน

เงื่อนไขการรับผลกำไร:

หากในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาสังเกตการณ์ยกเว้นระยะเวลาสุดท้าย ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงทั้งหมดมากกว่าราคาเริ่มต้น: - นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามที่ตกลงไว้สำหรับระยะเวลาปัจจุบัน รวมถึงดอกเบี้ยของระยะเวลาดอกเบี้ยก่อนหน้าทั้งหมดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการชำระเงิน นักลงทุนสามารถรับเงินลงทุนทั้งหมดเช่นกันและผลิตภัณฑ์จะสิ้นสุดการทำงาน
 หากในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาดอกเบี้ยใดๆ ยกเว้นระยะเวลาสุดท้าย ราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งสินทรัพย์มีค่าไม่เกินค่าอุปสรรค 70% - นักลงทุนจะไม่ได้รับดอกเบี้ยคงที่สำหรับระยะเวลาดอกเบี้ยปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ยังคงทำงานต่อไป  หากในช่วงสิ้นสุดของระยะเวลาถัดไปใดๆ ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงทั้งหมดมีค่ามากกว่าค่าอุปสรรค นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาดอกเบี้ยเป็นศูนย์ก่อนหน้าทั้งหมด

 

เงื่อนไขการชำระคืนสุดท้าย:

หากก่อนการสิ้นสุดระยะเวลาดอกเบี้ยสุดท้าย (ในช่วงสิ้นสุดการครบกำหนดผลิตภัณฑ์) ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงอยู่เหนือค่าอุปสรรค 70% - นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามที่ตกลงไว้สำหรับระยะเวลาดอกเบี้ยสุดท้ายและระยะเวลาดอกเบี้ยก่อนหน้าในบัญชีโบรกเกอร์ของนักลงทุน (หากการชำระเงินไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในระยะเวลาก่อนหน้า) เงินลงทุนต้นจะชำระคืนให้กับนักลงทุนเช่นกัน

หากในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาดอกเบี้ยสุดท้าย (วันครบกำหนด) ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งสินทรัพย์มีค่าน้อยกว่าค่าอุปสรรค 70%- นักลงทุนจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาดอกเบี้ยสุดท้ายและระยะเวลาดอกเบี้ยเป็นศูนย์ก่อนหน้า นักลงทุนจะได้รับหุ้น “ที่เลวที่สุด” ที่ราคาต้นตามขนาดของการลงทุนในตอนต้น

ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการออกผลิตภัณฑ์ตราสารอยู่ที่ 2% ของเงินลงทุนต้นและชำระ ณ เวลาครบกำหนดผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตามที่แสดงไว้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

 

ตัวอย่าง:

มี 3 สถานการณ์ที่เป็นไปได้ ดังนี้:

1) การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด: นักลงทุนได้รับจำนวนเงินที่ลงทุน (เงินต้น) + ดอกเบี้ยไตรมาสแรก
2) การไถ่ถอนพร้อมการชำระดอกเบี้ยทั้งหมด: นักลงทุนได้รับจำนวนเงินที่ลงทุน + ดอกเบี้ยทั้งหมด
3) การไถ่ถอนโดยไม่มีดอกเบี้ยสุดท้ายที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่ต่ำที่สุด
คำถามที่พบบ่อย อ่านเพิ่มเติม...
ข้อควรระวัง!

ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในตัวอย่างและผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต ผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดเป็นไปในสกุล USD ค่าคอมมิชชั่นในการออกตราสารการลงทุนคือ 2% ของเงินลงทุนเริ่มต้นและชำระ ณ เวลาครบกำหนดผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คาดการณ์ไว้ชำระให้ในรูปแบบร้อยละต่อปี

หมายเหตุ:

องค์ประกอบการลงทุนแบบมีการคุ้มครองจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์รายได้คงที่ (พันธบัตรยูโรและเงินฝาก ณ ธนาคารชั้นนำต่างๆ) NordFX ไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการผิดสัญญาของผู้ออกพันธบัตรหรือการล้มละลายหรือการผิดสัญญาของธนาคารใดๆ ที่มีการสำรองเงินฝาก

ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)