ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
21-25%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1700 USD
  • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 18.03.2019
  • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 75%

GoPro คือบริษัทผู้ผลิตกล้องแอคชั่นและอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องเพื่อใช้ในกีฬาผาดโผนต่างๆ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ $821.5 ล้านเหรียญ และมีจำนวนพนักงานทั้งหมดประมาณ 1,300 คน*

หลักทรัพย์อ้างอิง GoPro
สกุลเงิน USD
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ ,% ต่อปี 21-25%
จำนวนการลงทุน 1700 USD
วันครบกำหนด 18.03.2019
ระดับการคุ้มครองเงินทุน 75%
อัตราการมีส่วนร่วม 0.5
ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาสินทรัพย์อ้างอิง การลดลงของราคา

ปัจจัยการตกต่ำ:

  • การลดลงของระดับมูลค่าตามตลาดถึง 18 เท่า ภายในเวลา 3 ปี ตั้งแต่บริษัทได้เข้าไอพีโอหรือการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป
  • ความต้องการลดลง โดยสินค้ามีความนิยมที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความนิยมการเล่นกีฬาผาดโผนเป็นอย่างมากในช่วงขณะที่บริษัทกำลังเข้าหุ้นไอพีโอ รวมถึงเอกลักษณ์ของตัวสินค้า แต่ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา สินค้าของ GoPro ถูกแทนที่ด้วยคู่แข่งที่มีเทคโนโลยีระดับสูงกว่า บริษัทคู่แข่งหลักคือผู้ผลิตโดรนซึ่งทำให้สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอจากมุมที่เข้าถึงยากได้ง่ายกว่า
  • การชะงักงันทางเทคโนโลยี โดยทางเทคนิคแล้วกล้องใหม่แต่ละรุ่นจะถูกผลิตเป็นจำนวนมากและมีความแข็งแรงทางเทคโนโลยีที่มากกว่ารุ่นก่อนๆ แต่ปัญหาก็คือบริษัทยังไม่สามารถให้สิ่งที่ปฏิวัติวงการใดๆ และสายผลิตภัณฑ์ยังขาดความหลากหลาย
  • แนวโน้มทิศทาง ปัจจัยนี้ซ้ำซ้อนกับข้อก่อนหน้า บริษัท GoPro ได้เลือกส่วนแบ่งในตลาดเป็นวงแคบมากซึ่งภายในสัดส่วนนี้ไม่มีคู่แข่ง แต่ด้วยความรวดเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและความหลากหลายของเทรนด์ต่างๆ นโยบายการตลาดของบริษัทยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอและไม่ปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดซึ่งทำให้ไม่เกิดทัศนคติที่ดีในอนาคตอันใกล้ 

บทวิเคราะห์:

ตลอดเวลาที่บริษัทเป็นสาธารณะ GoPro แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งตามรูปแบบนี้พบวงจรการถดถอยต่ำลงตามระยะซึ่งมีระยะยาวกว่าวงจรการเติบโตก่อนหน้าถึง 6 เท่า หมายความว่าเทรนด์ขาลง ณ ปัจจุบันจะยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 7 เดือนและอาจคิดเป็น 21% ของมูลค่าหุ้นบริษัท ณ เวลาปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์นี้อนุญาตให้คุณเข้าร่วมในการลดลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่ซึ่งนักลงทุนมีความเสี่ยงอย่างจำกัดตามกำหนดโดยระดับความคุ้มครองเงินทุน

ผลิตภัณฑ์หรือตราสารนี้สร้างขึ้นมาเพื่อนักลงทุนที่นิยมตามแบบเก่า นักลงทุนสามารถกำหนดและจำกัดความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการรับรายได้ที่สูงมากพอในขณะที่ลดความเป็นไปได้ในการขาดทุน

*อ้างอิงตามข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท

  • ผลิตภัณฑ์คุ้มครองเงินทุน
  • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1700 USD
ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานอย่างไร

เมื่อมีการตกลงสัญญาเรียบร้อย จะมีการบันทึกราคาต้นของสินทรัพย์อ้างอิง ระดับการคุ้มครองเงินทุน และอัตราการมีส่วนร่วม

ความเสี่ยงของนักลงทุนถูกจำกัดโดยจำนวนที่กำหนดตามระดับการคุ้มครองเงินทุน ผลิตภัณฑ์ที่มีระดับการคุ้มครอง 100% มีความเสี่ยงที่เป็นไปได้ต่ำที่สุดและมีระดับผลตอบแทนที่เป็นไปได้ต่ำสุด

การชำระคืนให้ลูกค้ามีการคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้:
จำนวนเงินชำระคืน = จำนวนเงินลงทุน * ระดับการคุ้มครองเงินทุน + อัตราการมีส่วนร่วม * การเปลี่ยนแปลงของราคา
โดยที่จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นคิดเป็น 100% ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของราคาคำนวณดังนี้ (ราคาปัจจุบัน – ราคาตั้งต้น) / ราคาตั้งต้น * 100%

ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการออกผลิตภัณฑ์ตราสารอยู่ที่ 2% ของเงินลงทุนต้นและชำระ ณ เวลาครบกำหนดผลิตภัณฑ์

หากในวันที่ครบกำหนด ราคาสินทรัพย์อ้างอิงสูงกว่าราคาเริ่มต้น นักลงทุนจะได้รับชำระเงิน 100% ของเงินลงทุนและรายได้ซึ่งเท่ากับอัตราการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์และอัตราการเติบโตของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ในทางกลับกัน นักเทรดจะได้รับชำระเงินลงทุนตามระดับการคุ้มครองเงินทุน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตามที่แสดงไว้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

 

ตัวอย่าง:

1) ราคาของหลักทรัพย์พื้นฐานเคลื่อนที่ในทิศทางที่นักลงทุนเลือก

ในกรณีนี้ นักลงทุนได้รับเงินลงทุนโดยคำนวณตามสูตรดังนี้: 100% (เงินลงทุนเริ่มต้น) * 75% (ระดับการคุ้มครองเงินทุน) + 0.5 (อัตราการมีส่วนร่วม) * 60% (การเปลี่ยนแปลงของราคา) = 105%

2) การเคลื่อนที่ของราคาหลักทรัพย์พื้นฐานในทิศทางตรงกันข้ามและสิ้นสุดลง ณ จุดที่ต่ำกว่าระดับการคุ้มครองเงินทุน

ในกรณีนี้ นักลงทุนได้รับเงินลงทุนโดยคำนวณตามสูตรดังนี้: 100% (เงินลงทุนเริ่มต้น) * 75% (ระดับการคุ้มครองเงินทุน) = 75%

คำถามที่พบบ่อย อ่านเพิ่มเติม...
ข้อควรระวัง!

ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในตัวอย่างและผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต ผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดเป็นไปในสกุล USD ค่าคอมมิชชั่นในการออกตราสารการลงทุนคือ 2% ของเงินลงทุนเริ่มต้นและชำระ ณ เวลาครบกำหนดผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คาดการณ์ไว้ชำระให้ในรูปแบบร้อยละต่อปี

หมายเหตุ:

องค์ประกอบการลงทุนแบบมีการคุ้มครองจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์รายได้คงที่ (พันธบัตรยูโรและเงินฝาก ณ ธนาคารชั้นนำต่างๆ) NordFX ไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการผิดสัญญาของผู้ออกพันธบัตรหรือการล้มละลายหรือการผิดสัญญาของธนาคารใดๆ ที่มีการสำรองเงินฝาก

ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)