ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
25-27%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1500 USD
  • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 22.03.2019
  • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%

Snapchat คือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับการส่งข้อความแบบทันทีพร้อมความสามารถในการแนบรูปภาพและวิดีโอ มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ $21.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีจำนวนพนักงานประมาณ 3,000 คน*

หลักทรัพย์อ้างอิง Snapchat
สกุลเงิน USD
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ ,% ต่อปี 25-27%
จำนวนการลงทุน 1500 USD
วันครบกำหนด 22.03.2019
ระดับการคุ้มครองเงินทุน 80%
อัตราการมีส่วนร่วม 0.65
ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาสินทรัพย์อ้างอิง การเพิ่มขึ้นของราคา

ปัจจัยการเติบโต:

  • การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้งานอย่างคงที่ ในช่วงต้นปี 2561 จำนวนผู้ใช้งานประจำของแอปพลิเคชันนี้มีทั้งหมด 158 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าผู้ใช้งานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เล็กน้อยซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 160 ล้านคน แต่อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวมีจำนวนมากกว่าตัวเลขผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คที่โด่งดังที่สุดของโลกซึ่งก็คือ Twitter โดยมีผู้ใช้งานประมาณ 140 ล้านคน
  • ความน่าดึงดูดในการลงทุน ตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปี 2553 บริษัทได้ดึงดูดการลงทุนส่วนตัว ซึ่งมีมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐตามการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
  • นวัตกรรม Snapchat เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันส่งข้อความในอุดมคติ ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่คู่แข่งอย่าง Instagram ได้คัดลอกไปเมื่อปีที่ผ่านมาและใช้งานฟังก์ชั่นทั้งหมดที่ Snapchat ให้บริการ

 

บทวิเคราะห์:

ณ ปัจจุบัน ราคาหุ้นบริษัทกำลังเข้าสู่ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ $16.5 ซึ่ง ณ จุดนี้น่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นของราคาไปที่ $21.8 โดยจะเท่ากับอัตราการเติบโตที่ 32% นอกจากนี้ การเปลี่ยนโฉมใหม่ครั้งใหญ่ของแอปพลิเคชันน่าจะมีขึ้นในช่วงไตรมาสที่สองหรือสามของปี 2561 ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ใช้งานใหม่เป็นจำนวน

 

 

ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการเติบโตของสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีนี้ นักลงทุนมีความเสี่ยงจำกัดตามระดับการคุ้มครองเงินทุน

ผลิตภัณฑ์หรือตราสารนี้สร้างขึ้นมาเพื่อนักลงทุนที่นิยมตามแบบเก่า นักลงทุนสามารถกำหนดและจำกัดความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการรับรายได้ที่สูงมากพอในขณะที่ลดความเป็นไปได้ในการขาดทุน

*อ้างอิงตามข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท

  • ผลิตภัณฑ์คุ้มครองเงินทุน
  • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1500 USD
ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานอย่างไร

เมื่อมีการตกลงสัญญาเรียบร้อย จะมีการบันทึกราคาต้นของสินทรัพย์อ้างอิง ระดับการคุ้มครองเงินทุน และอัตราการมีส่วนร่วม

ความเสี่ยงของนักลงทุนถูกจำกัดโดยจำนวนที่กำหนดตามระดับการคุ้มครองเงินทุน ผลิตภัณฑ์ที่มีระดับการคุ้มครอง 100% มีความเสี่ยงที่เป็นไปได้ต่ำที่สุดและมีระดับผลตอบแทนที่เป็นไปได้ต่ำสุด

การชำระคืนให้ลูกค้ามีการคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้:
จำนวนเงินชำระคืน = จำนวนเงินลงทุน * ระดับการคุ้มครองเงินทุน + อัตราการมีส่วนร่วม * การเปลี่ยนแปลงของราคา
โดยที่จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นคิดเป็น 100% ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของราคาคำนวณดังนี้ (ราคาปัจจุบัน – ราคาตั้งต้น) / ราคาตั้งต้น * 100%

ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการออกผลิตภัณฑ์ตราสารอยู่ที่ 2% ของเงินลงทุนต้นและชำระ ณ เวลาครบกำหนดผลิตภัณฑ์

หากในวันที่ครบกำหนด ราคาสินทรัพย์อ้างอิงสูงกว่าราคาเริ่มต้น นักลงทุนจะได้รับชำระเงิน 100% ของเงินลงทุนและรายได้ซึ่งเท่ากับอัตราการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์และอัตราการเติบโตของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ในทางกลับกัน นักเทรดจะได้รับชำระเงินลงทุนตามระดับการคุ้มครองเงินทุน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตามที่แสดงไว้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

 

ตัวอย่าง:

1) ราคาของหลักทรัพย์พื้นฐานเคลื่อนที่ในทิศทางที่นักลงทุนเลือก

ในกรณีนี้ นักลงทุนได้รับเงินลงทุนโดยคำนวณตามสูตรดังนี้: 100% (เงินลงทุนเริ่มต้น) * 80% (ระดับการคุ้มครองเงินทุน) + 0.65 (อัตราการมีส่วนร่วม) * 60% (การเปลี่ยนแปลงของราคา) = 119%

2) การเคลื่อนที่ของราคาหลักทรัพย์พื้นฐานในทิศทางตรงกันข้ามและสิ้นสุดลง ณ จุดที่ต่ำกว่าระดับการคุ้มครองเงินทุน

ในกรณีนี้ นักลงทุนได้รับเงินลงทุนโดยคำนวณตามสูตรดังนี้: 100% (เงินลงทุนเริ่มต้น) * 80% (ระดับการคุ้มครองเงินทุน) = 80%

คำถามที่พบบ่อย อ่านเพิ่มเติม...
ข้อควรระวัง!

ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในตัวอย่างและผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต ผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดเป็นไปในสกุล USD ค่าคอมมิชชั่นในการออกตราสารการลงทุนคือ 2% ของเงินลงทุนเริ่มต้นและชำระ ณ เวลาครบกำหนดผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คาดการณ์ไว้ชำระให้ในรูปแบบร้อยละต่อปี

หมายเหตุ:

องค์ประกอบการลงทุนแบบมีการคุ้มครองจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์รายได้คงที่ (พันธบัตรยูโรและเงินฝาก ณ ธนาคารชั้นนำต่างๆ) NordFX ไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการผิดสัญญาของผู้ออกพันธบัตรหรือการล้มละลายหรือการผิดสัญญาของธนาคารใดๆ ที่มีการสำรองเงินฝาก

ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)