ตามจำนวนการลงทุนขั้นต่ำ:
ตามข้อกำหนดการลงทุน:
Twitter
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
31-33%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2200 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 18.09.2018
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
GoPro
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
21-25%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1100 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 11.01.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
Apple
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
24-27%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 4100 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 15.11.2027
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
Hewlett-Packard
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
26-28%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1200 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 09.11.2018
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 85%
Alibaba
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
21-24%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 5500 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 18.09.2018
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
Tripadvisor
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
14-17%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2600 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 14.09.2018
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 85%
NVIDIA
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
26-29%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 4600 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 18.09.2018
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 75%
Guess?
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
27-31%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2000 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 16.10.2018
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 85%
Hertz
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
29-32%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1400 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 12.10.2018
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
Snapchat
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
25-27%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1000 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 05.10.2018
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
Microsoft
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
15-17%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 3500 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 12.10.2018
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 85%
Xerox
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
25-29%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2400 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 12.10.2018
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 85%
คำถามที่พบบ่อย อ่านเพิ่มเติม...
ข้อควรระวัง!

ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในตัวอย่างและผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต ผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดเป็นไปในสกุล USD ค่าคอมมิชชั่นในการออกตราสารการลงทุนคือ 2% ของเงินลงทุนเริ่มต้นและชำระ ณ เวลาครบกำหนดผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คาดการณ์ไว้ชำระให้ในรูปแบบร้อยละต่อปี

หมายเหตุ:

องค์ประกอบการลงทุนแบบมีการคุ้มครองจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์รายได้คงที่ (พันธบัตรยูโรและเงินฝาก ณ ธนาคารชั้นนำต่างๆ) NordFX ไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการผิดสัญญาของผู้ออกพันธบัตรหรือการล้มละลายหรือการผิดสัญญาของธนาคารใดๆ ที่มีการสำรองเงินฝาก

ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)