close
The promotion is finished.
รับโบนัส สำหรับบัญชี
โบนัสพิเศษ
+ $35
ไปยังบัญชี
รับโบนัส
อย่างรวดเร็ว
ไม่จำเป็น
ต้องฝากเงิน
ไม่จำเป็น
ต้องยืนยัน
เปิดบัญชี และรับโบนัส
โดยใช้เวลา เพียง 1 นาที
* คำขอโบนัสจะถูกส่ง โดยอัตโนมัติ
×
ขอบคุณ
โบนัสจะโอนไปยังบัญชี
ของท่านในอีกสักคร=
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสยินดีต้อนรับ “Welcome 35 USD”

1.1. โบนัสยินดีต้อนรับ “Welcome 35 USD” (ในที่นี้เรียกว่า ‘โบนัส’) ประกอบด้วยเงินจำนวน 35 (สามสิบห้า) ดอลลาร์สหรัฐและมีขึ้นเพื่อต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยการบริการชั้นดีเยี่ยมโดย NordFX (บริษัท)

1.2. โบนัสนี้มีให้เฉพาะสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยเท่านั้น

1.3. ลูกค้าแต่ละท่านสามารถใช้โบนัสได้หนึ่งครั้ง หากลูกค้าท่านใดหรือที่อยู่ไอพีใดมีบัญชีหนึ่งบัญชีขึ้นไป โบนัสจะโอนเข้าสู่บัญชีที่เปิดบัญชีแรก

1.4. โบนัสมีให้บริการเฉพาะสำหรับบัญชี "Fix" และบัญชี "Pro" บนแพล็ตฟอร์ม MT4 ซึ่งมีสกุลเงินหลักเป็น USD โบนัสไม่มีให้บริการในบัญชีสกุลเงินหลัก BTC โบนัสไม่มีให้บริการในบัญชี "Zero"

1.5. เพื่อเป็นการรับโบนัส ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งกับฝ่ายสนับสนุนการบริการภายในเวลา 5 (ห้า) วันทำการหลังจากการเปิดบัญชีซื้อขาย

1.6. โบนัสไม่มีผลต่อบัญชีที่เคยได้รับโบนัสแล้ว รวมถึงลูกค้าที่เคยมีส่วนร่วมในรายการโปรโมชั่นของ NordFX ใด ๆ ยกเว้นการแข่งขันบัญชีทดลอง DemoCup

2. ข้อตกลงการใช้งานโบนัส “Welcome 35 USD”

2.1. ลูกค้าจะต้องฝากเงินในบัญชีโบนัสไม่ต่ำกว่า $100 ภายใน 10 (สิบ) วันทำการหลังจากได้รับโบนัส ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามโบนัสจะถูกเรียกเก็บคืนจากบัญชีของลูกค้า

2.2. การโอนภายในระหว่างบัญชีหรือการโอนเงินไปยังบัญชีในหน้านักลงทุนไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มเงินฝาก

2.3. ลูกค้าสามารถใช้ทั้งเงินส่วนตัวและเงินโบนัสเพื่อวัตถุประสงค์ในการเทรดโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

2.4. เงินโบนัสรวมทั้งผลกำไรที่ได้รับจากการซื้อขายทั้งในโบนัส และเงินทุนของลูกค้าเองสามารถถอนหรือโอนไปยังบัญชีอื่นได้เฉพาะเมื่อบัญชีมีมูลค่าการซื้อขายอย่างน้อย 12 ล็อต จนกว่าจะถึงตอนนั้นลูกค้าสามารถถอนหรือโอนไปยังบัญชีอื่นได้เฉพาะจำนวนเงินที่เท่ากับจำนวนเงินที่เติม

2.5. ข้อตกลงข้อ 2.5 ของเอกสารฉบับนี้ไม่รวมการซื้อขายใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดกำไรหรือการขาดทุน ทุกการซื้อขายควรใช้เวลาอย่างน้อย 5 นาที และไม่รวมถึงเงินที่โอนจากห้องนักลงทุนหรือบัญชีอื่น ๆ

2.6. ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่าลูกค้าละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัส บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยุติ และเพิกถอนโบนัสตามดุลพินิจของบริษัท และหากจำเป็นอาจมีการยุติกิจกรรมบัญชีลูกค้าโดยปราศจากการแจ้งเตือนหรือคำอธิบายเพิ่มเติม (ห้ามไม่ให้เทรด ห้ามทำการซื้อขาย และธุรกรรมใด ๆ ที่มีกำไรที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก และเงินคงเหลือในบัญชีจะคืนให้ผ่านการโอนเงินธนาคาร)

2.7. บริษัทถือว่ากิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกำไรโดยตรงผ่านทางวิธีการเฮดจิงก์เป็นเรื่องแง่ลบ เช่น การตั้งใจขาดทุนในบัญชีหนึ่งเพื่อทำกำไรในอีกบัญชีหนึ่ง หากบริษัทพบกิจกรรมที่เข้าข่ายใด ๆ บนบัญชีของ NordFX หรือบัญชีของโบรกเกอร์อื่นใด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยุติกิจกรรมบัญชีลูกค้าโดยปราศจากคำแจ้งเตือนหรือคำอธิบายใด ๆ (ห้ามไม่ให้เทรด ห้ามทำการซื้อขาย และธุรกรรมใด ๆ ที่มีกำไรที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก และเงินคงเหลือในบัญชีจะคืนให้ผ่านการโอนเงินธนาคาร)

3. ข้อตกลงอื่น ๆ

3.1. พนักงานและพันธมิตรของ NordFX ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นนี้

3.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้และยกเลิกโปรโมชั่นชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

3.3. เมื่อลูกค้าได้รับโบนัส “Welcome 35 USD” ในบัญชีลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้โดยสมบูรณ์

อ่านข้อกำหนดทั้งหมดของโปรโมชัน ปิดกติกา