ธันวาคม 16, 2009

เรียนนักลงทุนของ Nord FX ทุกท่าน

กรุณาพิจารณากำหนดการเทรดในช่วง Chrismas และช่วงหยุดปีใหม่

  วันที่     เวลา CET 
  (terminal)
  เหตุการณ์
  24.12.2009
  (วันพฤหัสบดี)
  18:00   ปิดการเทรด (หยุด)
  จากวันที่ 24.12.2009
  (วันพฤหัสบดี)
  ถึง 27.12.2009
  (วันอาทิตย์)
  ปิดการเทรดสำหรับทุกๆตลาด
  28.12.2009
  (วันจันทร์)
  00:00   เริ่มต้นเปิดการเทรดตาม modified trading terms *
  30.12.2009
  (วันพุธ)
  18:00   ปิดการเทรด
  จากวันที่ 30.12.2009
  (วันพุธ)
  ถึง 03.01.2010
  (วันอาทิตย์)
  ปิดการเทรดสำหรับทุกๆตลาด
  04.01.2010
  (วันจันทร์)
  00:00   เริ่มต้นเปิดการเทรดตาม normal trading terms

* ตั้งแต่วันที่ 28/12/2009 ถึง 30/12/2009 ขนาดของ spreads ของทุกตราสารทางการเงินรวมถึงรายการ quotation ของบัญชี “micro”จะเพิ่มขึ้นสามเท่าจากค่าปกติที่ระบุไว้ในรายการสัญญา, Stop และ limit sizes จะเพิ่มขึ้นสามเท่าจากค่าปกติ, ระดับ Margin สำหรับการเทรด Forex ทุกชนิดจะเพิ่มขึ้นสามเท่า, สำหรับตราสาร CFD ระดับ margin จะไม่เปลี่ยนแปลง, ระดับของ margin-call และ stop-out จะเพิ่มขึ้นสองเท่า เป็น 80/40% สำหรับบัญชี micro และ mini และ 100/60% สำหรับบัญชี classic และ premium

คำเตือน: การเปิด position ในระหว่างช่วงวันหยุดยาวมีความเสี่ยงสูง

สำหรับความต้องการ margin ใหม่และระดับ stop-out ในช่วงวันที่ 28.12.2009 ถึง 30.12.2009 จะสามารถชำระหนี้ได้แม้ในบัญชีไม่มี equity เพียงพอ หรือแม้กระทั่งบัญชีอยู่ใน locked positions

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2009 และ 4 มกราคม 2010 ขณะที่เปิดตลาดแล้ว การหยุดคำสั่งสามารถดำเนินการได้ตามราคาตอนเปิดตลาด ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นราคาตอนปิดตลาด

คำสั่ง limit order จะดำเนินการได้เพียงตามราคา requested price และในช่วงระหว่างเวลาเทรด ไม่ว่าราคาจะผันผวนอย่างไรในช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2009 ถึง 4 มกราคม 2010

ดังนั้นนักลงทุนจึงควรรีบดำเนินการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบกลยุทธ์การลงทุนของคุณ


« ข่าวสารบริษัท
รับการฝึก
มือใหม่ในตลาดใช่ไหม?ใช้ส่วน เริ่มฝึกฝน เริ่มฝึกฝน
ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)