วิธีฝากเงิน/วิธีการถอนเงิน
คอมมิชชั่น
ระยะเวลาการโอนเงิน
สกุลเงิน
วิธีฝากเงิน สกุลเงิน คอมมิชชั่น ระยะเวลาการโอนเงิน
โอนเงินผ่านธนาคาร
โอนเงินผ่านธนาคาร USD, EUR ค่าธรรมเนียมตามธนาคาร 3-5 วันทำการ ฝากเงิน
บัตรธนาคาร
วีซ่า USD, EUR ไม่มี ทันที ฝากเงิน
มาสเตอร์การ์ด USD, EUR ไม่มี ทันที ฝากเงิน
ระบบชำระเงินออนไลน์
WebMoney USD, EUR 0.8% ไม่มีค่าบริการถ้าโอน $50 ทันที ฝากเงิน
Skrill USD, EUR ไม่มี ทันที ฝากเงิน
NETELLER USD ไม่มี ทันที ฝากเงิน
NETELLER บัตร:
วีซ่า/มาสเตอร์
USD 1.75-4.95% / 0-4.95% ทันที ฝากเงิน
Perfect Money USD, EUR - บัญชีพรีเมียม 0.5%
- บัญชีที่ได้รับการตรวจสอบ 0.5%
- บัญชีที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ 1.99%
ทันที ฝากเงิน
Ngan Luong VND ไม่มี ทันที ฝากเงิน
PayToday THB คอมมิชชั่นสำหรับการฝากเงิน 4% ทันที ฝากเงิน
PayTrust88 Thailand THB ไม่มี ทันที ฝากเงิน
Help2Pay Thailand THB ไม่มี ทันที ฝากเงิน
Dragonpay PHP ไม่มี Within 1-24 hours ฝากเงิน
QR PromptPay*** THB ไม่มี ถึง 5 นาที ฝากเงิน
วิธีการถอนเงิน สกุลเงิน คอมมิชชั่น ระยะเวลาการโอนเงิน
โอนเงินผ่านธนาคาร
โอนเงินผ่านธนาคาร USD, EUR ค่าธรรมเนียมตามธนาคาร และธนาคารรับโอนกำหนด 3-6 วันทำการ ถอนเงิน
บัตรธนาคาร
วีซ่า USD, EUR 4% จำนวนเงิน+ $7.50 5-6 วันทำการ ถอนเงิน
มาสเตอร์การ์ด USD, EUR 4% จำนวนเงิน+ $7.50 5-6 วันทำการ ถอนเงิน
ระบบชำระเงินออนไลน์
WebMoney USD, EUR 0.8% ไม่มีค่าบริการถ้าโอน $50 ภายใน 1 วันทำการ ถอนเงิน
Skrill USD, EUR 1% ภายใน 1 วันทำการ ถอนเงิน
NETELLER USD 5% but not more
than $500
ภายใน 1 วันทำการ ถอนเงิน
Perfect Money USD, EUR 0.5% ภายใน 1 วันทำการ ถอนเงิน
Ngan Luong VND ไม่มี ภายใน 1 วันทำการ ถอนเงิน
PayToday THB ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการถอนเงิน 2% ทันที ถอนเงิน
PayTrust88 Thailand THB 1.60% + THB 8.00 ทันที ถอนเงิน
Help2Pay Thailand THB 1.50% ทันที ถอนเงิน
Dragonpay PHP ไม่มี Within 1-24 hours ถอนเงิน
QR PromptPay*** THB ไม่มี ประมาณ 2 ชั่วโมง ถอนเงิน
โอนภายใน
โอนภายใน USD, EUR ไม่มี ทันที สำหรับบัญชีรวม
ภายใน 1 วันทำการ สำหรับที่ไม่มีบัญชีรวม
ถอนเงิน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝากและถอนเงิน ผ่านระบบการชำระเงินเฉพาะที่มีอยู่ในสำนักงานของนักลงทุน

*NordFX ไม่เก็บค่าบริการสำหรับการฝากและถอนเงิน
**บัตรธนาคารและบัญชีซื้อขายของคุณจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อน
***ต่ำสุด - 100 บาท, มากสุด - 50 000 บาท

รับการฝึก
มือใหม่ในตลาดใช่ไหม?ใช้ส่วน เริ่มฝึกฝน เริ่มฝึกฝน
ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)